Waarborgen van kwaliteit en veiligheid

Bij Inovum zet iedereen zich elke dag in om de kwaliteit van welzijn en zorg te waarborgen. Samen kijken we welke zorg voor u zinvol is en bijdraagt aan uw welzijn. Samen evalueren, leren en verbeteren staat hierbij centraal.

Hoe we werken aan de kwaliteit van welzijn en zorg, kunt u lezen in ons kwaliteitsjaarverslag.


Kwaliteitsmethodiek

Inovum werkt met de kwaliteitsmethodiek kwaliteit@, waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat. We doen 10 beloften aan onze cliënten. Deze 10 beloften geven duidelijkheid in wat cliënten en hun netwerk mogen verwachten bij Inovum. Door dagelijks inhoud en sturing te geven aan de klantbeloften ontstaat er kwaliteit waarbij het welzijn voorop staat. Iedereen draagt bij aan het waarmaken van de beloften. Deze klantbeloften vormen een rode draad door de gehele organisatie heen. Bijvoorbeeld: tijdens sollicitatiegesprekken, teamoverleg en cliënttevredenheidsonderzoek. Dagelijks spannen wij ons in om de beloften waar te maken.

Voor de thuiszorg beschikt Inovum over het kwaliteitskeurmerk ISO 9001: 2015.

Compliment, signaal of klacht?
Wij organiseren onze zorg zoveel mogelijk om de behoefte van bewoners, cliënten en naasten heen. We waarderen het dan ook enorm als u met ons meedenkt. Heeft u een compliment, signaal of klacht? Deel dat dan met ons. Om de welzijn en zorg te verbeteren horen wij graag wat u van ons vindt.  Lees hier meer over op de pagina Complimenten & Klachten.

Daarnaast maken wij gebruik van een Vertrouwenspersoon voor cliënten en voor medewerkers.

Onze medewerkers houden zich aan de gedragscode medewerkers. Cliënten en naasten houden zich aan de gedragscode cliënten en naasten.


Tevredenheidsonderzoek
Inovum blijft alert op wat beter kan. Om de kwaliteit van onze welzijn en zorg te monitoren, organiseert Inovum interne audits en voert waarderingsonderzoeken uit onder cliënten, naasten,  vrijwilligers en medewerkers.

We verzamelen ook waarderingen van cliënten en naasten via ZorgkaartNederland. Op de website van ZorgkaartNederland kan iedereen zijn of haar ervaringen delen met Inovum. De waarderingen helpen enerzijds toekomstige cliënten een zorgaanbieder te kiezen. Anderzijds geven deze waarderingen inzicht in waar cliënten tevreden over zijn en wat nog beter kan. Iedere waardering wordt op prijs gesteld.