Organisatie

Bestuurders

Judith Flens

Martin Geurts

Management Team

Judith Flens – Bestuurder

Martin Geurts – Bestuurder

Stephan Kokkeler – Concern Controller

Vacature – Manager Behandel- en Adviescentrum

Peter Verbeek – Strategisch HR Business Partner

Raad van Toezicht

W.A. Roobol (Alfred) arts (NP) –Voorzitter

Drs. A.E.M. (Achilles) Vink – Lid financiële auditcommissie

Drs. R.P.J. (Rob) van Breemen – Lid financiële auditcommissie

Drs. J.M. (Johanneke) Mostert (Msc) – Lid commissie zorg

Ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile – Lid commissie zorg

In het document ‘Nevenfuncties leden Raad van Toezicht’ bij downloads is meer informatie te vinden over de functies van de leden.

Contact: rvt@inovum.nl.

Adviesorganen

Wij willen graag weten wat er binnen onze organisatie speelt. Daarom zijn bij Inovum een aantal adviesorganen actief.

Centrale Cliëntenraad – contact: client@inovum.nl
Lokale Cliëntenraden – contact: info@inovum.nl
Bewonerscommissie Veenstaete – contact: info@inovum.nl
Ondernemingsraad – contact: or@inovum.nl

In het document ‘Uitleg Adviesorganen’ bij downloads staat verder omschreven welke rol de adviesorganen spelen binnen Inovum.

In het document ‘Klokkenluidersregeling’ staat de regeling omschreven van de Brancheorganisaties Zorg voor zorgmedewerkers. Dit betreft meldingen van (vermoedens van) misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie.

Contact met Inovum

Vragen? Neem gerust contact op via de telefoon: 035-58 88 555. Ook kun je ons een mail sturen via onderstaande knop.

Stuur een mail!