Complimenten en Signalen

Wij organiseren onze zorg zoveel mogelijk om de behoefte van bewoners, cliënten en naasten heen. We waarderen het dan ook enorm als u met ons meedenkt. Heeft u een compliment of signaal? Deel dat dan via dit formulier. Dankzij complimenten blijven we ons bewust van positieve zaken en kunnen we hier aandacht aan blijven geven. Een signaal betekent zoveel als: ‘let op, dit gaat goed, maar kan beter’. Of: ‘Mij is dit opgevallen, kunnen jullie daar iets mee?’. We waarderen alle soorten input en gebruiken deze feedback om de kwaliteit van onze zorg te bewaken en te verbeteren.

U kunt ook uw ervaring delen via Zorgkaart Nederland. Dit platform helpt toekomstige cliënten met het kiezen van een zorgaanbieder waar zij zich fijn bij voelen en geeft ons inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Klachten

Wij doen er alles aan om onze zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. Het kan voorkomen dat u of uw naasten toch niet tevreden zijn met onze zorg. Het liefst lossen we problemen zo snel mogelijk op – u kunt dan ook altijd terecht bij uw contactpersoon. Wanneer u er echter niet uit komt met directe betrokkenen, kunt u met klachten terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en biedt ondersteuning bij het bespreekbaar maken van klachten met de betrokkenen. Rechts in het blok vindt u de contactgegevens.

Bij ‘downloads’ vindt u onze folder Klachtenprocedure. Hierin vindt u de belangrijkste stappen in de klachtenprocedure. U kunt hier ook de documenten Klachtenregeling Wmo Inovum en klachtenregeling Wlz-Zvw-Wzd. Hierin staan alle wettelijke bepalingen betreffende klachtopvang en klachtbehandeling.

Inovum is aangesloten bij de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling en de Landelijke Geschillencommissie. In onderstaande downloads vindt u meer informatie wanneer u niet tevreden bent met de beslissing en beoordeling van een klacht door de Raad van Bestuur. De ‘Geschillencommissie Zorg’ beoordeelt uw klacht en doet een bindende uitspraak.

 

Contact met Klachtenfunctionaris

Neem gerust contact op de klachtenfunctionaris via de telefoon: 035 - 588 84 01 . Ook kunt u mailen via onderstaande knop.

Stuur een mail