Relaxatietherapie

Relaxatie is een benaderingswijze waarbij door middel van gerichte zintuigprikkeling geprobeerd wordt een ingang te vinden in de belevings- en gevoelswereld van mensen met dementie, met een handicap of een ernstige ziekte. Dit met als doel het welbevinden te optimaliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Relaxatietherapie is een hulpmiddel voor onder andere:

  • (Opnieuw) contact maken
  • Zorgen voor rust en ontspanning
  • Uiten van gevoelens en emoties
  • Opdoen van ervaringen en belevingen die men misschien vergeten is

Voor wie

Relaxatietherapie is breed inzetbaar voor bewoners van Inovum. Relaxatietherapie verbetert het welbevinden van bewoners en draagt bij aan de kwaliteit van leven. De relaxatietherapeut stemt de activiteiten af op de individuele bewoner.

Bij relaxatietherapie kan gebruik gemaakt worden van:

  • Relaxatiebad
  • Shantala massage
  • Geuren
  • Muziek
  • Aanraking
  • Kleuren

Meer informatie?

Klantadvies Inovum
Tel: (035) 58 88 387
Email: klantadvies@inovum.nl