Geestelijke Verzorging

Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Bij Inovum bestaat de vakgroep Geestelijke Verzorging uit twee algemeen geestelijk verzorgers. Zij bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing en zijn beschikbaar voor alle bewoners van Inovum.

Levensvragen gaan over inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kunt u voor deze vragen terecht bij uw vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Wanneer dit netwerk ontbreekt, of u voelt dat u iets anders nodig hebt, kunt u bij onze professionals terecht.

Geestelijke Verzorging beperkt zich niet tot één aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de een ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur of een kaars aansteken). Anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). Wij gaan samen met u op zoek naar de meest passende vorm, gebaseerd op uw behoefte.

Voorbeelden van levensvragen

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer als vanzelfsprekend gaat en er grote veranderingen plaatsvinden, zoals de overstap van thuis wonen naar wonen bij Inovum. Het betekent afscheid van een levensfase, veranderingen in omgeving, gezondheid en toekomst. Levensvragen zijn bijvoorbeeld:

Waarom overkomt mij dit?
Wat kan ik het beste doen in deze situatie?
Wat is de zin van het leven?
Ben ik anderen niet alleen maar tot last?
Waar put ik kracht uit?
Waarom heeft God (Allah) mij in de steek gelaten?

Voor het beantwoorden van deze vragen is tijd, reflectie, luisteren en praten nodig. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid. Zij zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft. Zij zijn nadrukkelijk geen behandelaren, maar bieden ruimte voor betekenisgeving en het zoeken naar uw krachtbron via rituelen, herdenkingsbijeenkomsten, (groeps)gesprekken en moreel beraad. Bij geestelijk verzorgers is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

 

Contact met Geestelijk Verzorgers

Bewoners van Inovum kunnen ons bereiken via het Expertiseteam: 035-58 88 250. Ook kunt u hen direct een mail sturen via onderstaande knop.

Stuur een mail!