Visie

Ieder mens is uniek. We hebben allemaal behoefte aan erkenning en hebben eigen gewoonten, normen en waarden. Dit verandert niet wanneer hulp nodig is aan huis of wanneer thuiswonen niet meer gaat. Bij Inovum snappen wij dat.

Zelf aan het stuur
U bepaalt de richting. U heeft de regie over uw dag, zorg en ondersteuning. Uw ritme is leidend en waar mogelijk passen wij onze zorg en ondersteuning hierop aan.
Samen kijken we welke zorg voor u zinvol is. Welke zorg draagt bij aan uw welbevinden? Hierin staan we soms voor keuzes die we samen maken.

Is het voor u niet meer mogelijk de regie te nemen, dan pakken wij het voor u op. Met uw naasten en met onze zorgprofessionals en vrijwilligers.

Samen zorgen voor een fijne dag
Ons doel is dat u zoveel mogelijk kunt genieten. Juist van de kleine dingen in het leven. Het is maatwerk. Het vraagt dat wij vragen blijven stellen en nieuwsgierig blijven naar wat u wilt. Samen zorgen wij voor een fijne dag.

Liefdevol netwerk
U staat er niet alleen voor. Ook nu niet. Om u heen staat een liefdevol netwerk. Uw naasten, onze zorgprofessionals en vrijwilligers. We werken samen. Met u. We bundelen onze krachten voor uw welbevinden en bieden de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

In ons handelen staan de waarden eigen regie, samen en liefdevol voorop.