Missie

De missie van Inovum is om de zorg te leveren waar jij behoefte aan hebt, en bij te dragen aan jouw welzijn. Dit betekent dat we jou en je naasten zoveel mogelijk de eigen regie willen laten behouden, en dat we oog hebben voor de mens achter de zorg. Het team van Welzijn zet zich in om persoonsgerichte en groepsactiviteiten te verzorgen.

Bij ons staat jouw eigen regie centraal – jij bepaalt wat je van ons nodig hebt. We bieden vakkundige zorg op liefdevolle wijze en hebben oog voor de behoeften van jou en je naasten.

Visie

Onze kernwaarden zijn eigen regie, liefdevol vakmanschap en het samen doen.

Bij Inovum ondersteunen we jouw:

Eigen regie,

omdat we oog hebben voor de behoefte om zelf te bepalen hoe jouw zorg eruit ziet.

Bij Inovum ontvang je:

Liefdevol vakmanschap,

omdat onze medewerkers vanuit hun hart kiezen voor de zorg. Zij zijn professionals die het welzijn van cliënten en bewoners voorop stellen.

Bij Inovum doen we dit:

Samen,

omdat we naast je staan, bij elke stap.