Vertrouwenspersoon cliënten Inovum (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zonder toestemming een opname mogen regelen of zorg mogen bieden. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u of uw naasten het niet mee eens zijn.

Iedere cliënt van Inovum die te maken heeft met de Wzd, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem. Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert.

Bij downloads vindt u het document ‘Folder Vertrouwenspersoon Zorgstem’, waarin precies omschreven staat wat de vertrouwenspersoon voor u kan doen en hoe u deze kunt bereiken.