Vertrouwenspersoon medewerkers Inovum

Inovum vindt het belangrijk dat haar werknemers zich veilig voelen op de werkvloer en daarbuiten. Daarom schakelen wij een externe vertrouwenspersoon in, waar werknemers terecht kunnen bij (vermoeden) van pesten, discriminatie, intimidatie en andere onveiligheden.

Bij downloads vind je het document ‘Folder Vertrouwenspersoon Inovum’, waarin precies omschreven staat wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen en hoe je deze kunt bereiken.

Vertrouwenspersoon cliënten Inovum (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zonder toestemming een opname mogen regelen of zorg mogen bieden. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar jij of je naasten het niet mee eens zijn.

Iedere cliënt van Inovum die te maken heeft met de Wdz, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wdz van Zorgstem. Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert.

Bij downloads vind je het document ‘Folder Vertrouwenspersoon Zorgstem’, waarin precies omschreven staat wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen en hoe je deze kunt bereiken.