Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en Inovum en regelen de rechten en plichten van beide partijen. Het algemene deel van de voorwaarden is op iedere cliënt van toepassing die zorg ontvangt op basis van een Wlz-indicatie (wet langdurige zorg) of een zorgindicatie vallend onder de zorgverzekeringswet.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden. Hieronder vindt u de aanvullende informatie per product.

Bijzondere module Wijkverpleging 

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Zorg en Verblijf (Wlz)

Bijzondere module Wzd