Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de basisinformatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Wilt u weten op welke vergoedingen u recht heeft en bij welke zorgverleners u zorg en behandelingen kunt ontvangen? Neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Contractafspraken met zorgverzekeraars
Jaarlijks maakt Inovum met de Nederlandse zorgverzekeraars afspraken over de zorg die wij bieden en de tarieven die daarvoor in rekening mogen worden gebracht. Ieder jaar proberen zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze afspraken vóór 1 januari van het nieuwe jaar gemaakt te hebben. Helaas blijkt dit vaak niet mogelijk te zijn. Ook dit jaar zijn er zorgverzekeringen waar geen contract mee is afgesloten en zorgverzekeringen waar we nog mee in onderhandeling zijn. In onderstaand overzicht ziet u terug wat de status is met uw zorgverzekeraar. Heeft u vervolgens vragen over wat het voor u betekent wanneer wij nog in onderhandeling zijn of geen afspraken hebben kunnen maken met uw zorgverzekeraar? Neem dan altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Overzicht contractafspraken zorgverzekeraars 2023