Specialist Ouderengeneeskunde

Specialisten Ouderengeneeskunde zijn artsen die zich gespecialiseerd hebben in de medische zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met (een combinatie van) chronische ziekten, met als doel de kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren.

De arts werkt samen met ons multidisciplinaire team dat bestaat uit: psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verpleegkundigen, relaxatietherapeuten, muziektherapeuten, dagbestedingscoaches en activiteitenbegeleiders.

Specialisten Ouderengeneeskunde bij Inovum zijn ervaren in de behandeling van cliënten met zeer diverse problematiek op onze verpleegafdelingen; jongeren met niet aangeboren hersenletsel, langdurig verblijf psychogeriatrie, crisisopname PG, langdurig verblijf somatiek, geriatrische revalidatie zorg, eerstelijns verblijf hoog complex en somatiek plus milde psychiatrie.

Thuiszorg

Voor vragen of problemen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie kan een huisbezoek voor geriatrisch assessment door een Specialist Ouderengeneeskunde aangevraagd worden via een verwijzing van de huisarts. De Specialist Ouderengeneeskunde kan voor (functionele) diagnostiek en (zorg) advies onder andere ingeschakeld worden bij:

  • (beperkingen bij) chronische ziekte, zoals COPD, DM, osteoporose, hartfalen
  • (gebruik van veel) medicatie / polyfarmacie
  • pijn
  • vallen
  • Parkinson(isme) en andere neurologische ziekten
  • verlichten van klachten in de stervensfase
  • regie voeren over een revalidatie traject, zoals na CVA en (orthopedische) operatie
  • geheugenproblemen en/of gedragsproblemen bij dementie of na een CVA
  • medicamenteuze beïnvloeding van gedragsproblemen bij dementie
  • beoordeling en advies over vertegenwoordiging bij verminderde wilsbekwaamheid

De Specialist Ouderengeneeskunde onderzoekt ook de behoefte aan paramedische zorg en verwijst indien nodig door naar een behandelaar uit ons multidisciplinaire team.

Meer informatie?

Voor contact, zie het kopje rechts ‘Contact met Specialist Ouderengeneeskunde’.

Voor geriatrisch assessments:
Expertiseteam Inovum
ma t/m vrij van 08.00 – 17.00 uur
Tel: (035) 58 88 250
Email: expertiseteam@inovum.nl

Contact met Specialist Ouderengeneeskunde

Vragen? Neem gerust contact op met Klantadvies Inovum via 035-58 88 387. Ook kunt u een mail sturen via onderstaande knop.

Stuur een mail!