Individuele Begeleiding Thuis (IBT)

Het doel is u zo te begeleiden dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen of weer op kunt pakken. Ze helpen u weer de regie te pakken op uw eigen leven. Dit geeft een positief gevoel van eigenwaarde en daarmee het gevoel van welzijn. Onze begeleiders ondersteunen u bij:

 • Het organiseren van het huishouden. Denk daarbij aan het creëren van overzicht in administratie, boodschappen die nodig zijn of huishoudelijke taken, zoals het (voor)bereiden van maaltijden.
 • Het inrichten van een betekenisvolle dag. We onderzoeken samen uw interesses en behoefte aan sociale contacten en helpen we u bij het oppakken hiervan.
 • Het begeleiden naar en tijdens afspraken buitenshuis. 
 • Het verlichten van de belasting op de mantelzorger. We kijken samen waar de mantelzorger ontlast kan worden.
 • Mentale ondersteuning. De IBT’er kan ondersteunen bij de onzekerheid, frustratie en het verdriet dat gepaard kan gaan wanneer u grip op uw leven kwijt bent.
 • Stimuleren van beweging. Beweging helpt u gezond te blijven.

Signalering

De Individuele Begeleider Thuis ziet hoe het met u gaat en kan inschatten of en wat u nog meer nodig heeft.

 • Veiligheid: signaleert valgevaar of andere risico’s. De IBT’er geeft advies over aanpassingen in huis of weet u op weg te helpen naar een fysiotherapeut of ergotherapeut.
 • Coping: ziet hoe u omgaat met ontstane problemen of beperkingen en is een luisterend oor. Waar nodig helpt de begeleider u aan extra hulp op psychisch vlak.
 • Medicatietrouw: kan u helpen herinneren uw medicijnen in te nemen en herkent signalen van verkeerd medicijngebruik. Uw begeleider schakelt mantelzorgers, thuiszorg of huisarts in wanneer het vermoeden ontstaat bij verkeerd medicijngebruik.
 • Financiën: signaleert administratieve problemen. Uw begeleider kan hulp hierbij inschakelen.
 • Persoonlijke verzorging: signaleert afname zelfzorg. Uw begeleider helpt met een goede zelfzorgstructuur of begeleidt u naar de pedicure of kapper.
 • Dag- en nachtritme: observeert en stimuleert een gezond ritme en passende dagstructuur.
 • Voeding en gewicht: ziet gewichtstoename of -afname en schakelt uw omgeving, huisarts of thuiszorg in. Uw begeleider kan u ook helpen bij het herinneren of plannen van eetmomenten, bereiden van maaltijden en samen nuttigen van maaltijden.
 • Geestelijke gezondheid: signaleert psychische klachten en verwijst door.
 • Cognitieve functies: monitort geheugenproblemen past ondersteuning en activiteiten hierop aan
 • Hulpmiddelen: adviseert welke hulpmiddelen u kunnen helpen in uw dagelijks leven en hoe u deze hulpmiddelen gebruikt.

Voor wie

Individuele begeleiding thuis is voor mensen met (beginnende) dementie, verslavingsproblematiek, psychische of psychosociale klachten, lichamelijke beperkingen etc.

Frequentie IBT

De hoeveelheid ondersteuning kan variëren van 1x per week tot meerdere keren per week een aantal uren, afhankelijk van wat de WMO of WLZ indiceert.  IBT kan ingezet worden van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Kosten

Afhankelijk van uw situatie worden de kosten voor IBT betaald vanuit de WMO (u doet de aanvraag bij uw gemeente) of WLZ (hiervoor heeft u een indicatie nodig van huisarts of bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige). U betaalt altijd een eigen bijdrage die u betaalt aan het CAK. Wilt u particulier IBT aanvragen, dan kunt u direct contact opnemen met Inovum.

Contact met IBT

Meer weten over IBT? Onze medewerkers vertellen u er graag meer over. Bel : 035 - 588 85 55, of mail via onderstaande knop.

Stuur een mail!