Individuele Begeleiding Thuis (IBT)

Werkzaamheden

Heeft u hulp nodig bij het organiseren van het huishouden door overzicht te creëren op eten dat in huis is, samen boodschappen doen en hulp met het bereiden van maaltijden? Wij kunnen u helpen. Ook onderzoeken we samen interesses en behoeftes aan sociale contacten en helpen we u bij het oppakken hiervan. Hiermee zorgen we voor een betekenisvolle invulling van uw dag.

Daarnaast kunnen IBT-medewerkers meegaan naar afspraken en uw sociaal netwerk versterken. Hierin ondersteunen we dus niet uzelf, maar ook uw mantelzorger: we verlichten de belasting op de mantelzorger, waardoor deze langer maar vooral ook op gezondere wijze er voor u kan zijn.

Verder stimuleert de IBT-er beweging buitenshuis, signaleert wanneer u hulpmiddelen nodig heeft en helpt bij het oefenen in het gebruik hiervan. De IBT-er kan ondersteunen bij de onzekerheid, frustratie en het verdriet dat gepaard kan gaan bij (beginnende) dementie. Dementie kan zorgen dat u het gevoel van grip kwijt raakt in uw leven. Regie over de invulling van uw eigen leven geeft een positief gevoel van eigenwaarde en heeft een belangrijke rol in het behouden van identiteit en daarmee het gevoel van welzijn. IBT helpt u hierbij.

Signaalfunctie IBT

IBT medewerkers signaleren welke zorg nodig kan zijn en begeleiden hierin waar mogelijk. Denk hierbij aan:

  • Veiligheid: signaleren en monitoren van bijvoorbeeld valgevaar of risico’s voortkomend uit dementie
  • Coping: hoe iemand omgaat met ontstane problemen of beperkingen
  • Medicatietrouw: bijvoorbeeld signalen van verkeerd gebruik of herinneren aan medicatie
  • Financiën: signaleren administratieve problemen, hulp hierbij inschakelen
  • Persoonlijke verzorging: signaleren van afname zelfzorg, begeleiden naar de pedicure of kapper
  • Dag- en nachtritme: observeren en stimuleren van een gezond ritme en dag structuur
  • Voeding en gewicht: gewichtstoename of -afname signaleren en doorgeven aan de betrokken thuiszorg, herinneren aan maaltijden
  • Geestelijke gezondheid: signaleren van psychische klachten en eventueel doorverwijzen
  • Cognitieve functies: geheugenproblemen monitoren en activiteiten hierop aanpassen

Frequentie IBT

De hoeveelheid ondersteuning kan variëren van 1x per week tot meerdere keren per week een aantal uren, afhankelijk van wat de WMO of WLZ indiceert.  IBT kan ingezet worden van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Contact met IBT

Meer weten over IBT? Onze medewerkers vertellen je er graag meer over. Bel : 035 - 588 85 55, of mail via onderstaande knop.

Stuur een mail!