Expertiseteam Inovum

Wat doet het Expertiseteam Inovum?

Het Expertiseteam is onderdeel van het Behandel- en Adviescentrum Inovum en richt zich op thuiswonende cliënten. Na de verwijzing van een specialist of huisarts komt het Expertiseteam Inovum bij u langs. Zij brengen samen met u de zorgvraag in kaart en verwijzen u door naar een specialist wanneer dat nodig is. Dit kan een specialist zijn binnen ons eigen Behandelcentrum, maar ook een externe.

Onze experts zijn inzetbaar in Hilversum en Wijdemeren. De inzet van het Expertiseteam Inovum is geheel kosteloos en wordt vergoed vanuit de Wlz of Zvw. Onder de Zvw valt deze zorg onder de basisverzekering, dus geldt het eigen risico.

Wie zitten er in het Expertiseteam Inovum?

Wij zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten, muziektherapeuten, psychologen, relaxatietherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde. In het menu rechts vind u alle diensten en kunt u meer informatie lezen. Ook staan daar onze contactgegevens waarmee u bij ons terecht kunt met al uw zorgvragen.

Verwijzers

Als verwijzer kunt u bij complexe zorgvragen thuis de experts van het Expertiseteam Inovum inschakelen voor consultatie, advies en behandeling in de eerste lijn. De experts zijn inzetbaar in Hilversum en Wijdemeren. Neem contact met ons op via de knop rechts.

Contact met Expertiseteam Inovum

Vragen? Neem gerust contact op via de telefoon: 035-58 88 250. Ook kun je ons een mail sturen via onderstaande knop.

Stuur een mail!