Corona gaat helaas ook Inovum niet voorbij, zowel intramuraal als extramuraal hebben we bij Inovum te maken met besmettingen. Daarom blijven de coronamaatregelen belangrijk.

  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Draag een mondmasker binnen de gebouwen van Inovum
  • Was je handen en houdt oppervlaktes goed schoon
  • Blijf goed ventileren

Voor bezoek gelden de volgende afspraken:

  • Bezoek is welkom op de kamer van bewoners en in de gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond van zowel de Beukenhof als Gooiers Erf
  • Op de kamer van bewoners is ruimte voor maximaal 2 bezoekers
  • Op de huiskamers is geen mogelijkheid om bezoek te ontvangen
  • Per bewoner kunnen maximaal 4 personen per dag op bezoek komen (net als het landelijk beleid)
  • Bij klachten: blijf thuis

Corona: stand van zaken bij Inovum

In de thuiszorg van Inovum valt het gelukkig mee met het aantal besmettingen. Ten opzichte van vorige week zijn de cijfers licht gestegen, maar er zijn slechts 8 positief geteste cliënten.

In de verpleeghuizen is een voorzichtige afname van het aantal besmettingen geconstateerd. Op dit moment is bij de Beukenhof nog één afdeling in Cohort tot 10 december en zijn twee afdelingen weer geopend. In totaal worden nog 4 positief geteste bewoners in isolatie verzorgd. Afgelopen week is één bewoner met covid overleden.

Bij Gooiers Erf is op dit moment nog één afdeling in cohort tot 12 december. Een andere afdeling is gisteren weer geopend en er verblijft nog één persoon in isolatie. Helaas zijn er twee bewoners overleden aan de gevolgen van covid 19 in de afgelopen periode.

Veenstaete is volledig vrij van besmettingen.

Hoge druk op zorgmedewerkers

Gezien de hoge druk op de zorg kunnen de vorig jaar gerealiseerde covid units niet opnieuw geopend worden. In sommige situaties is het lastig om mensen die niet goed begrijpen wat er aan de hand is, op de eigen kamer te isoleren zodat zij niet in contact komen met anderen. Daarom worden in sommige situaties zieke en niet zieke mensen op één woning verzorgd. Daarvoor is altijd een goede afweging gemaakt in overleg met een arts, familie van de betrokken bewoners en het zorgteam.

Cohort afdelingen brengen extra werk met zich mee, maar er zijn geen extra mensen om dit werk op te vangen. Niet alleen bewoners maar ook het verzuim onder medewerkers stijgt vanwege Covid. Dit heeft de volle aandacht en er wordt hard gewerkt om roosters gevuld te krijgen en de druk op personeel te verlagen. Werk dat uitgesteld kan worden zal in later een stadium weer opgepakt worden om nu handen vrij te maken voor de zorg. Medewerkers van Inovum werken extra hard. Minder mensen moeten nu meer werk verzetten. We zijn dankbaar en trots op alle mensen die zich extra inzetten in deze periode. We koesteren ook de samenwerking met tijdelijke krachten, ZZP-ers, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers in deze onrustige, drukke tijd.

Samen met een team van o.a. artsen wordt dagelijk bekeken welke werkzaamheden prioriteit hebben. Zo zijn de komende weken regulier geplande multidisciplinaire overleggen voor bewoners en andere terugkerende overleggen afgezegd. Wanneer de situatie rondom cliënten/bewoners hier om vraagt wordt er wel met betrokken professionals afgestemd.

Welzijnsactiviteiten

Activiteiten voor bewoners gaan zo veel mogelijk door op de woningen. In kleinere groepjes worden op locatie passende activiteiten aangeboden afgestemd op de behoefte van bewoners.

Boosters voor bewoners en medewerkers

Vanaf afgelopen dinsdag worden boostervaccins gegeven op drie locaties bij Inovum. De meeste bewoners zijn gevaccineerd en ook al veel medewerkers. Er is veel animo voor de boosterprik. Er wordt ontzettend hard gewerkt om dit snel te realiseren. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet om de boostervaccinaties zo snel te kunnen geven.

Lees ook deze nieuwsberichten