Home > Welzijn en welbevinden > Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg

Wat is belevingsgerichte zorg?

Belevingsgerichte zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van iemand die zorg krijgt. We gaan samen met de bewoner, de familie en vrijwilligers op zoek naar de juiste zorg met als doel dat de bewoner zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt.

Voorop staan onze kernwaarden: eigen regie, samen en liefdevolle zorg.

Activiteiten passend bij belevingsgerichte zorg

Mensen met dementie verliezen in toenemende mate de grip op het leven. Het wordt hen steeds minder duidelijk waar zij zich bevinden en wie de mensen in hun omgeving zijn. Herinneringen gaan verloren. Wanneer al deze aanwijzingen over wie je bent vervagen, is het aannemelijk dat wat je doet een belangrijke rol speelt in het bepalen van je identiteit. Activiteiten kunnen de interactie met anderen bevorderen en zorgen voor ontspanning, plezier en creativiteit. Wanneer de activiteit is afgestemd op de vermogens en beleving van de persoon met dementie, laat meedoen aan een activiteit ook zien dat je nog dingen kunt en iets kunt bijdragen. En dat geeft een positief gevoel van eigenwaarde.

 

 

Hierbij zijn het juist de kleine dingen die het hem doen. We zien dat kleine dingen zoals de planten water geven, muziek luisteren, breien, een klein spelletje doen, interactie met dieren of helpen met kleine huishoudelijke activiteiten het welbevinden van de bewoners kunnen verhogen. Van belang is dan ook de bewoners gedurende de dag regelmatig bij activiteiten te betrekken en activiteiten te zoeken die aansluiten bij de behoeften en de voorkeuren van de bewoners. Ook de maaltijd is een belangrijk moment van de dag. Koken, eten en drinken is een belangrijk terugkerend ritueel waar gemakkelijk een sociale activiteit van kan worden gemaakt.

Voorbeelden van activiteiten en welzijnsvoorzieningen die Inovum belangrijk vindt voor bewoners met dementie zijn belevingsvolle inrichting van ruimten en gangen, kookactiviteiten, muziekactiviteiten en ‘snoezel’-activiteiten.

Gemaakt door de Toekomst