Home > Behandeling en advies > Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling van verschillende problematiek, onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek. De therapie kan individueel- of in groepsverband worden aangeboden aan alle bewoners binnen Inovum.

Binnen muziektherapie gebruiken we verschillende methoden:

  • Beluisteren van muziek
  • Bespelen van (soms aangepaste) muziekinstrumenten
  • Zingen en stemoefeningen
  • Bewegen op muziek
  • Specifieke samenspelvormen
  • Werken aan opgestelde en passende behandeldoelen van de cliënt

Voor wie

Muziektherapie is er voor jong en oud. Binnen Inovum wordt deze therapie ingezet bij volwassen en ouderen. Bij volwassenen is muziektherapie de snelste toegang tot hun gevoel. Veel problematiek waar muziektherapeuten mee werken heeft te maken met het moeilijk in contact komen met emoties. Bij ouderen wordt deze therapie ingezet om herinneringen levend te houden, omdat je met muziek die gekoppeld is aan gebeurtenissen uit het verleden deze weer terug kunt halen. Ouderen hebben ook veel met verliezen te maken, en muziektherapie maakt het verlies beter draagbaar, omdat je er, bijvoorbeeld door passende muziek te beluisteren, wat afstand van kunt nemen en het een plek kan geven.

  • Individuele muziektherapie: één op één contact tussen de muziektherapeut en de cliënt.
  • Actieve groepen: groepen om o.a. de sociale cohesie te verbeteren en samen te werken aan behandeldoelen door middel van het maken van muziek.
  • Receptieve groepen: groep waarbij naar rustige live muziek in verschillende vormen wordt geluisterd ter bevordering van zintuigactivering en ontspanning

 

Team

Carmen van Soest

Manon Bruinsma

 

Bijzonderheden

Via een indicatie van arts of psycholoog wordt u aangemeld bij muziektherapie. De muziektherapeut stemt zijn werkwijze af op elke individuele cliënt. Tijdens een intake wordt er met de cliënt, contactverzorgende en andere betrokkenen gesproken over problemen of beperkingen die ervaren worden, maar ook naar wensen en mogelijkheden. Vervolgens stelt de muziektherapeut, na een observatieperiode, behandeldoelen op.

Meer informatie?

 

Telefoonnummer: 035 - 58 88 555
E-mail: muziektherapie@inovum.nl
Website: http://muziektherapie.nl

Gemaakt door de Toekomst